Myi-bot v NTK

Projeďte se Myi robotem po galerii v Národní technické knihovně.

Živý vstup trvá od 27.5. – 1.6.2011 a všichni jste srdečně zvání.

Pokračujte na adrese myi-bot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.